Landsbyhospitalet HERI


Landsbyhospitalet Heri ligger i det nordvestlige hjørne af Tanzania, få km fra grænsen til Burundi. Hospitalet er privat, og ejes af Adventistkirken i Tanzania. Hospitalet behandler alle patienter med behov- uanset etnisk oprindelse, økonomisk formåen, hudfarve eller religion. Ikke akut behandling forudsætter dog en beskeden brugerbetaling, men for lokalbefolkningen som er fattig kan det dreje sig om mange penge.

I 2022 behandlede hospitalet samlet set over 8000 patienter heraf ca. 2000 indlagte, resten ambulante, ca. 500 fødsler heraf flere ved Kejsersnit! Det er desværre forholdene for kvinderne i Tanzania, der er medvirkende til det relativt høje antal kejsersnit.

Derudover uddannede hospitalet godt 100 sygeplejere med Diplom (og uddannede fra Heri er meget værdsat af andre hospitaler i Tanzania). Der var ialt godt 130 ansatte tilknyttet hospitalet gennem året.

Siden 2007 og frem til 2020 har pensioneret overlæge og kirurg Morten Øster arbejdet ulønnet på Heri Hospitalet 3 måneder om året, hvilket dog ikke lykkedes i 2021-22 pga. COVID-19. Foreningen har gennem årene sendt 9 containere derud med brugt Hospitals- og tandlægeudstyr fra Danmark, senest i 2022.

Hospitalet blev grundlagt i 1946 af en dansk sygeplejerske Alice Leth Jensen og en amerikansk læge dr. Tayler.

Der er et stort behov for hospitalet i lokal området, idet kvalificeret lægehjælp er meget svært at få. Hospitalet har imidlertid en meget dygtig Nigeriansk læge som kan lave både knogleoperationer og blød kirurgi (mave-tarm operationer). Desuden har hospitalet endoskopi udstyr (også fra Danmark) til undersøgelse af mave og tarm.

Der er også lavet en tandklinik i tilslutning til hospitalet, ved hjælp af brugt men absolut brugbart og godt udstyr igen fra Danmark. Der var indtil fornylig ansat en afrikansk “dental assistent” hvilket er en mellemting mellem en tandplejer og en tandlæge, han arbejdede fast på klinikken hele året, men er i 2023 desværre stoppet. Det har indtil nu ikke været muligt at ansætte en egentlig tandlæge, da klinikken ligger meget afsides og der uddannes meget få tandlæger i Tanzania. MEN vi har gennem de sidste 4-5 år haft en afrikansk tandlæge under uddannelse på Filippinerne som foreningen har betalt for, og som nu er færdig med hele grunduddannelsen og vendt tilbage i December 2021, hvor han dog først også skulle bestå en Tanzaniansk eksamen, og så skal han i praktik hos en autoriseret tandlæge, førend han kan starte selvstændigt på hospitalet. I Maj 2022 er han nu startet på sin praktikperiode.

I tilslutning til hospitalet er der ligeledes etableret en sygeplejeskole, som er kommet i gang takket være midler fra Danmark, der financierede skolens byggeri.  Den er i 2020 blevet certificeret til den kompetence givende 3 årige sygepleje uddannelse. Sygeplejeskolens bygninger er bygget af midler fra vores støtteforening samt en stor donation fra BlueWater fonden.

Her gennem de sidste år er det med midler fra Lion’s Club i Danmark ligeledes lykkedes at opføre en helt ny fødeklinik som blev taget i brug medio 2021 og en ny mande-afdeling, som nu også er  færdig (Maj. 2022), Ligeledes i slutningen af 2022 er man gået i gang med opførelsen af en selvstændig børneafdeling.

Desuden har Hospitalet fået indrettet en ekstra tandlægeklinik i Kigoma, hvor vi kan tage mod betalende kunder fra byen, der på trods af et indbyggertal på omkring 200.000 ikke havde nogen reel tandlægeklinik. Så det kan fremadrettet medvirke til at understøtte hospitalets økonomi.

I 2017 fik vi installeret et 30KW solcelleanlæg med batteribank også med støtte fra Lions Club, og det forventer vi udbygget med endnu et solcelleanlæg i lidt mindre målestok, forhåbentlig her i løbet af sommeren 2023. I 2019 fik vi renoveret styringen til hospitalets vandkraftværk og etableret overvågningslink mlm. vandkraftværket og hospitalet som ligger 6 km fra hinanden.