Nyt fra støtteforeningen


 

2024 Overordnet Status forår:

(04-27-24) Morten og Marianne kom hjem fra HERI i slutningen af Marts, og de havde meget at fortælle dernede fra. Blandt andet er den ny Børneafdeling blevet færdig og indviet med meget godt udstyr mens de var dernede, og tandklinikkerne sørgede de for at få opdateret og repareret, så de er klar til når Timothy starter i her i Juni. Heldigvis er hospitalet og kraftværket ikke berørt af de seneste dages meget kraftige regnvejr, som ellers har skabt store problemer i både Tanzania og Burundi lige nord for hospitalet. Kraftværket er dog fortsat ikke i drift, da de skal have forbedret lynsikring af hele el-netværket, noget der har strakt sig over al for lang tid. Adgangsvejen til hospitalet er dramatisk forbedret, idet arbejdet med at asfaltere vejen fra landsbyen ovenfor hele vejen ned til hospital er afsluttet og man derfor uden problemer kan køre til og fra hospitalet i al slags vejr.

2023 Overordnet Status:

(03-10-23) Steen’s, Hans’s og Alex’s tur til HERI gik desværre ikke helt som planlagt, dels p.g.a. hospitalets utilstrækkelige økonomi og dels pga. nogle tekniske problemer. Det nye mindre solcelleanlæg på biblioteket blev ganske vist gjort færdig, men desværre var der et problem med et sikkerheds-relæ som forhindrede dette anlægs batteribank i at blive sat i drift, og vi havde ikke noget ekstra relæ i reserve. Etablering af gates i kanalen til forøgelse af vandreserverne og automatisk ned-lukning fra dammen, når der ikke var mere vand, kunne heller ikke færdiggøres, idet selve gatene aldrig nåede at blive lavet (igen dels pga. den dårlige økonomi, men også mangelfuld ledelse af den person der skulle lave gatene). Endelig blev hele det nye netværk kun delvist implementeret, primært pga. manglende tid til at færdiggøre det.

Det der primært tog tid var re-tablering af den automatiske styring af selve vandkraftværket, som nogle lokale teknikkere og hospitalets elektrikker havde sat helt ud af drift, da de ikke kunne finde ud af at genetablere måling af vandstanden i hovedtanken. Derudover var det ikke blevet vedligeholdt og fyldt med insekt-“et-eller-andet”, som helt blokerede for ventilation af systemet. Det lykkedes dog at få dette op at køre igen, men kun med midlertidig tilslutning af et bilbatteri, da de to store batterier også var døde, så det kræver udskiftning hurtigst muligt.

(28-05-23) Så er der kun en uge til at Steen og Hans (vores faste tekniske eksperter) ankommer til  Hospitalet, for at hjælpe med teknikken. Der er mange ting der halter i den henseende, men forhåbentlig kan de få styr på det hele og få både endnu et solcelleanlæg i drift, få styringen  og overvågningen til vandkraftværket genetableret, få etableret automatiske gates i kanalen og ved dammen så de kan spare på vandresourcerne og få forbedret Internet adgangen for både personale (og patienter), sidstnævnte tager Steen’s søn Alex sig fortrinsvis af, han ankommer 2 uger senere. Det kan de sikkert skrive meget mere om senest når de alle vender tilbage i Juli. I den forbindelse en særlig tak til Techno Design v./Morten Hansen, for deres gavmilde donationer til Hospitalets Wifi system.

(29-04-2023) Byggeriet af den ny børneafdeling er i fuld gang, og forventes færdigt senere på året, hvor det forhåbentlig kan tages i brug før jul. Desværre har vi mistet vores tandteknikker som ellers passede tandlægeklinikkerne både i Kigoma og her på hospitalet, men til gengæld burde vores rigtige tandlæge som kun mangler lidt af sin praktiktid og så den afsluttende eksamen snart kunne komme og arbejde fast hos os. Desværre er der en del problemer med både vandkraftværket og det primære solcelleanlæg, men Steen og Hans rejser ud til hospitalet, og er der i hele Juli måned, så vi håber de får styr på tingene igen. Desuden har vi med sidste container fået ekstra solpaneler og Li-Ion batterier til endnu et lidt mindre solcelleanlæg, og panelerne herfor er allerede opsat på taget af biblioteksbygningen.

Du kan læse mere herom fra Mortens og Mariannes seneste besøg i Februar-Marts (se ovenfor).

Herunder ses de ekstra solpaneler på biblioteket, den ny børneafdeling set fra gårdspladsen og udefra hvor murene allerede er pudset og malet. Det skal nok blive godt.

2022 Overordnet Status:

Så lykkedes det endelig på ny at komme på besøg på hospitalet, efter næsten 2 år hvor det pga. Covid-19 pandemien ikke har været muligt. Der er igen sket meget i den forgange tid.

Nu er så det ny mandeafsnit blevet færdig, og venter blot på at containeren vi sendte derud i Januar med senge osv. når frem, så de kan møblere afdelingen og tage den rigtigt i brug.

17. Juni Opdatering: Containeren er nu langt om længe nået frem og ved at blive pakket ud, så vi får nok snart nogle flere billeder dernede fra, efterhånden som tingene bliver taget i brug.

Ny mands-afdeling        60yo truck gave up

Derudover er man gået i gang med opførelsen af en decideret børneafdeling. Desuden har vi oprettet en tandlægeklinik i Kigoma, som forhåbentlig kan give hospitalet en tiltrængt ekstra indtægt fra betalende klienter i byen. Men i kan læse meget mere om det alt sammen i vores seneste nyhedsbrev, (som vi nok må indrømme blev lidt langt, men der var bare så meget at fortælle). Vi har til gengæld krydret det med mange billeder, så vi håber i finder det værdig og interessant læsning. Nyhedsbrev her for Maj 2022

 

2021 Overordnet Status:

Der er faktisk sket en del siden sidst, både på godt og ondt, men vi fokuserer mest på det gode, og gør hvad vi kan for at klare det “onde”. I kan læse meget mere om det i vores seneste Nyhedsbrev her for November 2021.

Den ny fødeafdeling blev jo færdig og er længe taget i brug. Nu er vi så i gang med en ny mandeafdeling også med gode toilet og badefaciliteter, den står også snart færdig, og vi sender en Container derned med senge osv. i December.

Ny hospitalsbygning under opførelse 

 

El-forsyningen har i den forgange periode voldt flere problemer, som først nu er ved at være klaret, men der mangler stadig lidt.

Vi fik jo en dansk ingeniør sammen med en pensioneret  elektrikker derud, som installerede en fuldautomatisk regulering for 2 år siden. Det fungerede også fint indtil flere på hinanden følgende og uafhængige uheld med kortsluttede højspændingsledninger, en væltet el-mast og lynnedslag tog livet af det meste inkl. selve generatoren.

I den forbindelse blev det åbenlyst at solcelle anlægget ikke længere kan følge med, og vi arbejder derfor på at udvide med et supplerende anlæg, som vi med jeres hjælp håber, at kunne få med i containeren.

Der mangler også stadig automatisk regulering af vandmængden gennem den 600m lange kanal og ude ved dammen for at udnytte vandreserverne i tørke perioden optimalt. Det har vi ikke kunnet færdiggøre grundet COVID-19.

2017 – Solceller
Hospitalet har også haft problemer med utilstrækkelig elforsyningen. Hospitalet får elektricitet fra et vandkraftværk i tilslutning til en dam ca. 6 km fra hospitalet. I tørketiden er der imidlertid ikke vand nok og hospitalet har derfor været nødt til at bruge diesel generatorer for at få den nødvendige strøm. Det har været meget dyrt for hospitalet og der var ofte ikke penge nok. Ved hjælp af donation fra Lions klubber til vores støtteforening har hospitalet nu fået et solcelleanlæg som blev indviet i 2018, det supplerer vandkraftværket, så de nu har el hele året. Dog er solcelleanlægget kun stort nok til at levere el til selve hospitalsbygningerne og ikke til beboelserne rundt om. Så i tørke-perioden slukker lyset på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen i husene rundt om.

 

2010-2013 Vand
Da Morten Øster var på hospitalet i 2007, 2008 og 2009 manglede hospitalet vand især i tørke-perioden, der blev i de efterfølgende år anskaffet regnvandsbeholdere til opsamling af regnvand til alle personalebygningerne på hospitalet, på grund af en donation til foreningen fra Rotary fra Tønder. I de seneste 3 år er der arbejdet med at bore efter vand. Et boreteam fra Texas som ligeledes er i Tanzania 3 måneder om året blev kontaktet af Morten Øster og de har lavet 2 vandboringer med pumper og vandtanke så hospitalet nu i de sidste par år ikke har manglet vand, det har også kun kunnet lade sig gøre på grund af større donationer bl.a. fra Blue Waters fond.