Nyt fra støtteforeningen


 

Vand
Da Morten Øster var på hospitalet i 2007, 2008 og 2009 manglede hospitalet vand især i tørketiden, der blev i de efterfølgende år anskaffet regnvandsbeholdere til opsamling af regnvand til alle personalebygningerne på hospitalet, på grund af en donation til foreningen fra Rotary fra Tønder. I de seneste 3 år er der arbejdet med at bore efter vand. Et boreteam fra Texas som ligeledes er i Tanzania 3 måneder om året blev kontaktet af Morten Øster og de har lavet 2 vandboringer med pumper og vandtanke så hospitalet nu i de sidste par år ikke har manglet vand, det har også kun kunnet lade sig gøre på grund af større donationer bl.a. fra Blue Waters fond.

Solceller
Hospitalet har også haft problemer med elforsyningen. Hospitalet får elektricitet fra et hydroelektrisk anlæg i tilslutning til et vandfald 10 km fra hospitalet. I tørketiden er der ikke vand nok og hospitalet har derfor været nød til at bruge generatorer for at få den nødvendige strøm. Det har været meget dyrt for hospitalet og der var ofte ikke penge nok. Ved hjælp af donation fra Lions klubber til vores støtteforening har hospitalet nu fået et solcelleanlæg som blev indviet i 2018, det supplerer det hydroelektriske anlæg, så der nu er strøm hele året.


Udfordringer
Strømstyrken er ikke stabil i øjeblikket. Den bliver reguleret manuelt at lokalt mandskab. Når strømstyrken svinger kan det ødelægge dyrt hospitals-og tandlægeudstyr. Derfor er det absolut nødvendigt at få en automatisk regulering af strømstyrken. Vi er i færd med at få en dansk ingeniør derud, som skal installere en automatisk regulering. Vi har fået en donation på lidt over halvdelen af hvad reguleringen vil koste og foreningen må så betale resten.

Der er meget nedslidte hospitalsbygninger, de er fra nittehundredefyrrene. Hospitalet trænger i den grad til bedre sengeafdelinger og bedre toilet- og badeforhold. Man er i gang med at bygge en ny fødeafdeling, som vores forening via donationer også har betalt et stort beløb til.