Nyt fra støtteforeningen


 

Vi skal nok prøve at være lidt mere aktive her på siden med nyheder, efterhånden som vi bliver mere dus med opdateringen af den.

Udfordringer
El-forsyningen fra hospitalets vandkraftværk er igen ikke stabil. Den bliver reguleret manuelt af lokalt mandskab. Når frekvensen svinger kan det ødelægge dyrt hospitals-og tandlægeudstyr. Derfor var det absolut nødvendigt at få en automatisk regulering af kraftværket. Vi fik en dansk ingeniør sammen med en pensioneret  elektrikker derud, som installerede en fuldautomatisk regulering. Vi fik en donation på lidt over halvdelen af hvad det ville koste og foreningen måtte så betale resten. Det fungerede også fint indtil flere på hinanden følgende og uafhængige uheld med kortsluttede højspændingsledninger, en væltet el-mast og lynnedslag tog livet af det meste inkl. generatoren og en højspændingstransformator, men det er også alt sammen ved at være klaret igen. Det kan i læse mere om i vores nyhedsbrev. Der mangler dog stadig automatisk regulering af vandmængden gennem den 600m lange kanal og ude ved dammen for bedre at kunne udnytte vandreserverne i tørke perioden. Det er vi også i gang med at arbejde på.

Der er en del meget nedslidte hospitalsbygninger, de er fra nittehundredefyrrene. Hospitalet trænger i den grad til bedre sengeafdelinger og bedre toilet- og badeforhold. Men vi er for kort tid siden blevet færdige med opførelsen af en helt ny fødeafdeling, som vores forening via donationer også har betalt et stort beløb til. Nu er vi så i gang med en ny mandeafdeling også med toilet og badefaciliteter.

 

Solceller
Hospitalet har også haft problemer med utilstrækkelig elforsyningen. Hospitalet får elektricitet fra et vandkraftværk i tilslutning til et mindre vandfald ca. 6 km fra hospitalet. I tørketiden er der imidlertid ikke vand nok og hospitalet har derfor været nødt til at bruge diesel generatorer for at få den nødvendige strøm. Det har været meget dyrt for hospitalet og der var ofte ikke penge nok. Ved hjælp af donation fra Lions klubber til vores støtteforening har hospitalet nu fået et solcelleanlæg som blev indviet i 2018, det supplerer vandkraftværket, så de nu har el hele året. Dog er solcelleanlægget kun stort nok til at levere el til selve hospitalsbygningerne og ikke til beboelserne rundt om. Så i tørke-perioden slukker lyset på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen i husene rundt om.

Vand
Da Morten Øster var på hospitalet i 2007, 2008 og 2009 manglede hospitalet vand især i tørke-perioden, der blev i de efterfølgende år anskaffet regnvandsbeholdere til opsamling af regnvand til alle personalebygningerne på hospitalet, på grund af en donation til foreningen fra Rotary fra Tønder. I de seneste 3 år er der arbejdet med at bore efter vand. Et boreteam fra Texas som ligeledes er i Tanzania 3 måneder om året blev kontaktet af Morten Øster og de har lavet 2 vandboringer med pumper og vandtanke så hospitalet nu i de sidste par år ikke har manglet vand, det har også kun kunnet lade sig gøre på grund af større donationer bl.a. fra Blue Waters fond.