Projektansvarlig


Gertie Baungaard Gorzelak
adresse: Hjertingvej 6, 7th, 6700 Esbjerg
gertie@heri-hospital.dk

Alle i bestyrelsen har indvilliget i at have deres tlf. numre oplyst herunder, men vi har fortsat ikke nogen egentlig kontortid. Man er dog altid velkommen at sende en SMS vedr. foreningens arbejde eller om nødvendigt ringe til en af os.

Vores mailkonti checkes ikke fast dagligt, men ad hoc, så der kan godt gå nogle dage inden du får svar på mail, medmindre du lige sender en SMS om den samtidig.

Overordnet har vi således ikke har nogen udgifter til særskilt tlf. abonnement eller løn til telefonpasning, og alt hvad vi får ind kan således gå direkte og ubeskåret til Heri Landsbyhospitalet.

Alle henvendelser om medlemskab skal ske til gertie@heri-hospital.dk

henvendelser vedr. hjemmesiden kan rettes til webmaster@heri-hospital.dk

Morten Øster
Formand (pensioneret Overlæge)

Marianne Øster
bestyrelsesmedlem (pensioneret tandlæge)

Gertie Baungaard Gorzelak
Foreningens kasserer (Bankdirektør)

Karen Boisen
bestyrelsesmedlem og sekretær

Steen Hansen
Web administrator og el-projekt udvikler