Projektansvarlig


Gertie Baungaard Gorzelak
NB, ny adresse: Hjertingvej 6, 7th, 6700 Esbjerg
mail@heri-hospital.dk

Nu har de fleste i bestyrelsen indvilliget i at have deres tlf. numre oplyst herunder, men vi har fortsat ikke nogen egentlig kontortid, men man er velkommen at sende en SMS vedr. foreningens arbejde eller om nødvendigt ringe til en af os.

Vores mailkonto checkes ikke fast dagligt, men kun ad hoc, så der kan godt gå nogle dage inden du får svar på mail, medmindre du lige sender en SMS om den samtidig.

Overordnet har vi således ikke har nogen udgifter til særskilt tlf. abonnement eller løn til telefonpasning, og alt hvad vi får ind således kan gå direkte og ubeskåret til Heri Landsbyhospitalet.

Morten Øster
Formand (pensioneret Overlæge)

Marianne Øster
bestyrelsesmedlem (pensioneret tandlæge)

Gertie Baungaard Gorzelak
Foreningens kasserer (Bankdirektør)

Karen Boisen
bestyrelsesmedlem

Steen Hansen
Web administrator og el-projekt udvikler